Polski
Zaloguj się

Turzyca

Udostępnić

Opis

Turzyca (Carex) jest wieloletnią roślinę zielną, rozpowszechnioną w umiarkowanych szerokościach. Roślina ta należy do rodziny ciborowatych, według różnych danych, znamy 1500-2000 gatunków turzycy, występujących prawie we wszystkich strefach klimatycznych. Turzyca – wieloletnia trawa kłączasta, która preferuje bagniste tereny albo zbiorniki wody. Istniejąca różnorodność gatunkowa tej rośliny przejawia się tak w jej zewnętrznych cechach, jak i w wymaganiach do warunków wzrostu. Najbardziej rozpowszechnione gatunki turzycy – górska, nizinna, błotna i arktyczna. Roślina ta dobrze rośnie przeważnie na piaskowcach, torfowiskach albo wilgotnych łąkach z kwaśną glebą.

Udostępnić
▲ W górę