Narcyz

Udostępnić

Opis

Budowa cebulki narcyza jest bardziej skomplikowana niż u tulipana, tak jak narcyz wieloletnia roślina. Rozwój cebulki odbywa się stale – gromadzą się łuski, obumierają stare i narastają nowe. Pąki wznowienia u narcyza zakładają się w górnej części piętki cebulki. Zewnętrzne łuski cebulek narcyza stopniowo obumierają stanowiąc powłoką ochronną. Ścięcie kwiatów rośliny nie wpływa na ilość cebulek, tak  jak one nie mają liści. Cebulki narcyzów zawierają toksyny roślinne (alkaloidy). Mogą one powodować zapalenia skóry, niestrawności, dreszcze i arytmię serca. Przy pracy z narcyzami używajcie rękawice, to zapobiegnie kontakcie cebulek z rękami.

Udostępnić
▲ W górę